สินค้า และบริการ

Products & Service

SKO-06

VIENNA

ประเภท : หินออนิก/ หินโปร่งแสง

หินออนิก (ONYX)/ หินโปร่งแสง - แต่ละสี แต่ละลวดลาย
แต่ละขนาด รวมถึงเส้นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งทางเรา
ไม่สามารถควบคุมได้ จะแตกต่างกันไปตามบล็อก
โดยทางเราจะเน้นบล็อกปัจจุบันในการนำเสนอลูกค้า
ลูกค้าสามารถทักมาสอบถามก่อนได้ค่ะ

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Top